เชียงราย ร่วมทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางรัตนา จงสุทธนามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายวันชัย จงสุทธนามณี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นำประชาชนชาวจังหวัดเชียงราย ชมรมวิ่งน้ำใจไมตรีเชียงราย ชมรมคนเชียงราย
รักสุขภาพ กว่า 300 คน สวมใส่เสื้อสีชมพู ทำพิธีเปิดกรวย และวางพานพุ่ม สักการะพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกรนิกรทุกหมู่เหล่า จากนั้นได้ร่วมกันออกกำลัง
กาย ทั้งวิ่ง และเน้นแอโรบิค ภายในสนามบินเก่าจังหวัดเชียงราย ตามโครงการชวนกันขยับ ออกกำลังกายภายในสวน ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว จะมีทุกวันเพื่อเน้นให้ประชาชนได้ร่วมกันดูแลสุขภาพตัวเอง