กทม.เผยผู้ใช้สิทธิ์ลต.ล่วงหน้าแค่4พันคน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายเจริญรัตน์ ชูติกาญจน์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า สำหรับภาพรวมการเลือกตั้งซ่อมล่วงหน้า ส.ส. กทม. เขต 2 ในระหว่างวันที่ 4-5 ธ.ค. การใช้สิทธิ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย แต่ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ค่อนข้างบางตา
ส่วนหนึ่ง อาจเป็นเพราะเป็นช่วงวันหยุดยาว

โดยในวันที่ 5 ธ.ค. ซึ่งเป็นวันเลือกตั้งวันสุดท้าย พบว่า มีผู้มาใช้สิทธิ์ใกล้เคียงกับวันแรก) แบ่งเป็น เขตยานนาวา 448 คน เขตบางคอแหลม 464 คน เขตสาทร 44 คน เขตคลองเตย 287 คน และเขตวัฒนา 467 คน รวมมียอด
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าในวันนี้ 2,110 คน

ทั้งนี้ เมื่อรวมยอดการใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าทั้ง 2 วัน มีทั้งสิ้น 4,124 คน แบ่งเป็น เขตยานนาวา 893 คน เขตบางคอแหลม 898 คน เขตสาทร 923 คน เขตคลองเตย 558 คน และเขตสาทร 852 คน คิดเป็น ร้อยละ 1.25 ของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. กทม. เขต 2 ที่มีกว่า 330,000 คน

ส่วนการเก็บรักษาหีบบัตรเลือกตั้งซ่อมล่วงหน้า ทั้ง 5 เขต ได้จัดเตรียมสถานที่ โดยมีการตั้งแผงเหล็ก และกล้องวงจรปิด รวมทั้งมีการจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ และตำรวจจาก สน. ในพื้นที่ มาเฝ้ารักษาความปลอดภัยด้วย