สนุกสายเปย์ แม่ฉันต้องได้!

ลต.ซ่อมล่วงหน้าส.ส.ปิดหีบแล้ว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

บรรยากาศการเลือกตั้งซ่อม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)ล่วงหน้า เขต 2 กรุงเทพมหานคร แทนตำแหน่งที่ว่าง ซึ่งประกอบด้วย เขตคลองเตย เขตวัฒนา เขตสาทร เขตยานนาวา และเขตบางคอแหลม ซึ่งสำนักงานเขต ทั้ง 5 เขต มีประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเขต 2 จำนวน 341,116 คน ขณะที่ในวันนี้ มีประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเดินทางมามาใช้สิทธิ์ไม่มากเท่าที่ควร เนื่องจากเป็นวันหยุดยาว ซึ่งอาจทำให้ประชาชนเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัด ขณะที่ในวันนี้ ไม่มีหน่วยงานจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง มาสังเกตการณ์และตรวจความเรียบร้อยแต่อย่างใด มีเพียงเจ้าหน้าที่ประจำเขตการเลือกตั้ง ดูแลความเรียบร้อยเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ภาพรวมของการเลือกตั้งซ่อม ส.ส. ล่วงหน้าเขต 2 กรุงเทพมหานคร ทั้ง 5 แห่ง เป็นไปอย่างเรียบร้อย ไม่มีเหตุความวุ่นวายเกิดขึ้น พร้อมทั้งไม่มีการร้องเรียนการทุจริต

นอกจากนี้ ประชาชนที่มีสิทธิ์ลงคะแนน สามารถเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งซ่อมได้อีกครั้งในวันที่ 12 ธันวาคม โดยสำนักงานเขตทั้ง 5 แห่ง ของเขต 2 กรุงเทพมหานคร ขอความร่วมมือประชาชนและเชิญชวนประชาชนกรุงเทพมหานคร ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ออกมาใช้สิทธิ์ให้มากๆ เพื่อจะได้สรรหา ส.ส. มาพัฒนาชุมชนในกรุงเทพมหานคร

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ การเมือง