เชียงรายปล่อยปลา1แสนตัวเฉลิมพระเกียรติ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสมชัย หทยะตันติ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำข้าราชการ และประชาชนในพื้นที่ อ.เทิง จ.เชียงราย ทำการปล่อยปลากว่า 100,000 ตัว ลงแม่น้ำอิง ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของ อ.เทิง เพื่อเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันมหามงคล 5 ธันวามหาราช

อย่างไรก็ตาม การปล่อยปลาในพื้นที่ อ.เทิง ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะดำเนินการไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มปริมาณปลาในแม่น้ำอิง และชาวบ้านก็สามารถออกหาปลามาเลี้ยงชีพได้ เมื่อปลาโตเต็มที่ โดยเน้นตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ