แอลเบเนียน้ำท่วมหนักกระทบ ปชช.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ชาวบ้านหลายพันคนในพื้นที่ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของแอลเบเนียได้รับการช่วยเหลืออพยพไปพักพิงชั่วคราวตามโรงแรมเอกชนและสถานที่สาธารณะหลายแห่ง เหตุเกิดจากฝนตกหนัก ทำให้น้ำท่วมรุนแรง ทั้งยังมีการปล่อยน้ำเหนือเขื่อนปริมาณมาก เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนทั้งประเทศ ทั้งนี้ แอลเบเนียยังต้องพึ่งพาพลังงานไฟฟ้าจากเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นหลัก ซึ่งบ่อยครั้งไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน และต้องซื้อพลังงานไฟฟ้าจากต่างประเทศ