มาเลย์ตัดเงินอุดหนุนเชื้อเพลิง-น้ำตาล

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานว่า รัฐบาลมาเลเซีย ประกาศตัดเงินอุดหนุนราคาเชื้อเพลิง และน้ำตาล เพื่อลดภาระการขาดดุลงบประมาณ โดยจะมีการตัดเงินอุดหนุนราคาน้ำมันเบนซิน และดีเซล ลง 5 เซนต์ ทำให้ราคาน้ำมันเบนซิน ขยับขึ้นไปอยู่ที่ลิตรละ 18.70 บาท และดีเซล ลิตรละ 17.70 บาท ซึ่งการตัดเงินอุดหนุน จะมีผลทันที

ส่วนราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือ แอลพีจี จะเพิ่มขึ้นเป็น 5 เซนต์ เป็นกิโลกรัมละ 18.70 บาท ขณะที่ราคาน้ำตาลจะปรับขึ้น 20 เซนต์ เป็นกิโลกรัมละ 20.70 บาท นับเป็นการปรับขึ้นราคาเป็นครั้งที่ 2 ในรอบ 5 เดือนของสินค้าโภคภัณฑ์ ที่มีความจำเป็นทั้ง 2 ชนิดนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีของมาเลเซีย กล่าวว่า ราคาที่ปรับเพิ่มขึ้นนี้ อยู่ในระดับน้อยที่สุด และจะทำให้รัฐบาลประหยัดเงินงบประมาณได้ปีละ กว่า 11,000 ล้านบาท โดยรัฐบาลจะนำเงินที่ประหยัดได้นี้ ไปใช้ในโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน