เปิดโครงการมหาวิทยาลัยสู่ชุมชน ครั้งที่2

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายณรงค์ นุ่นทอง ประธานที่ปรึกษา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการมหาวิทยาลัยสู่ชุมชน ครั้งที่ 2 เทิดพระเกียรติ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ โรงเรียนวัดป่ายาง ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยมี นายสมจิตร พูนพิพัฒน์ นายก อบต.ท่างิ้ว และนักศึกษา ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช นักเรียนวัดป่ายาง และประชาชน ต.ท่างิ้ว เข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน โครงการมหาวิทยาลัยสู่ชุมชน เป็นโครงการของสโมสรบุคลากร สายสนับสนุน ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช กับชุมชนหมู่ที่ 4 ต.ท่างิ้ว มีวัตถุประสงค์ เพื่อเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ ม.ราชภัฏ นครศรีธรรมราช เป็นมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และสร้างความสามัคคี ให้แก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่