นาฏศิลปกาฬสินธุ์จัดกิจกรรมทำดีถวายพ่อ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายชิน เจริญสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ได้นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ กล่าวคำ อาศิรวาทราชสดุดี ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีมหาราชาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่หอประชุมวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 5 ธันวาคม 2553 เพื่อร่วมกันแสดงความจงรักภักดี และแสดงความกตัญญู กตเวทีต่อพ่อหลวงของแผ่นดิน พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับพ่อตัวอย่าง

โดยกิจกรรมครั้งนี้ นักเรียน นักศึกษา ยังได้ร่วมกันรำถวายพระพร และขับกลอนฟ้อนถวายเทิดไท้องค์ราชัน พร้อมตั้งจิตอธิษฐานขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์ในสากล ขอให้ดลบันดาลประทานพระพร
ชัยมงคลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระเกษมสำราญ พระบรมเดชานุภาพแผ่ไพศาล สถิตสถาพรในไอยสูรย์สมบัติ เป็นมิ่งขวัญร่มเกล้า แก่เหล่าพสกนิกรตลอดจิรกาล