กระเหรี่ยงนับพันหนีระเบิด เข้าไทยอีก

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สถานการณ์ชายแดนไทย-พม่า ที่ค่ายผาลู บ้านมินลาป่าน ฝั่งพม่า ตรงข้าม บ้านแม่โกนเกน ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก ได้มีผู้อพยพหลบหนีภัยสงครามชาวกะเหรี่ยง สัญชาติพม่า นับ 1,000 คน ได้อพยพหนีภัยสงคราม นั่งเรือหางยาว ข้ามแม่น้ำเมย เข้ามายังเขตไทย ซึ่งเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารราบที่ 4 อ.แม่สอด ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 346 อ.แม่สอด และฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอด ได้จัดให้ผู้อพยพทั้งหมด เข้าไปยังฐานของกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน และระหว่างผู้อพยพเข้ามานั้น ฝ่ายทหารรัฐบาลพม่า ยิงปะทะกับทหารกะเหรี่ยง DKBA ด้วยอาวุธหนักอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับชาวพม่าที่เห็นว่า เหตุการณ์สงบแล้ว ได้กลับไปนั้น ต่างได้เดินทางย้อนกลับมา

รายงานข่าวแจ้งว่า ทหารกะเหรี่ยงพุทธเพื่อประชาธิปไตย ดีเคบีเอ ได้ย้อนกลับเข้ามาโจมตีทหารรัฐบาลพม่าอย่างหนักอีกครั้งหนึ่ง โดยมีเสียงปืนใหญ่ ใกล้เข้ามายังหมู่บ้านมากขึ้น ทำให้ชาวบ้านผาลูน้อย บ้านมินลาป่าน และหมู่บ้าน
ต่างๆ รีบหลบหนีภัยสงคราม มาอาศัยในชายแดนฝั่งไทย