โอลิมปิก 2020

นายกฯหนุนเอกชนไทยมีบทบาทWEF

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมหารือกับภาคเอกชนเกี่ยวกับการเข้าเป็นสมาชิก World Economic Forum หรือ WEF ว่า รัฐบาลตั้งใจจะส่งเสริมภาคเอกชนของไทย ให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการประชุมดังกล่าว และการประชุมในลักษณะเดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการสร้างเครือข่ายระดับโลก และนำไปสู่ค้าการลงทุนภาคเอกชนไทย ในบางสาขา ซึ่งจะสร้างรายได้ให้กับประเทศอีกทางหนึ่ง ขณะเดียวกันได้มีการหารือกับภาคเอกชน เกี่ยวกับการปรับอัตราการช่วยเหลือค่าครองชีพกับประชาชน ที่ประกอบอาชีพ ซึ่งไม่อยู่ในระบบประกันสังคม อาทิ วินมอเตอร์ไซค์ คนขับรถแท็กซี่ หาบเร่แผงลอย รวมทั้งราคาสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น ไข่ หมู ค่าไฟฟ้า ทั้งนี้ตนจะไปติดตามความคืบหน้าที่ศูนย์ราชการ ในวันที่ 7 ธ.ค.นี้ ซึ่งหาก
เรื่องใด ได้ข้อสรุปแล้วในวันที่ 17 ธ.ค. ก็จะมีการประกาศว่าจะมีมาตรการใดที่ทำได้ทันที

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ยืนยันที่จะให้ประชาชนใช้ก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นของไทยในราคาที่ถูกโดยไม่ต้องอิงกับราคาตลาดโลก โดยสามารถตรึงราคาก๊าซธรรมชาติ ที่จะทำให้ไม่จำเป็นต้องส่งเงินเข้าสมทบกองทุนน้ำมัน และจะทำให้ลดราคาน้ำมันได้

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ การเมือง