จุรินทร์ เดินสายตรวจกระเช้าปีใหม่ในห้างฯ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ นำทีมเจ้าหน้าที่จากหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ลงพื้นที่ตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ ที่ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาติวานนท์ เพื่อให้ความเชื่อมั่น และแนะนำประชาชนในการเลือกกระเช้าอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประชาชนส่วนใหญ่นิยมซื้อผลิตภัณฑ์อาหาร มาจัดเป็นกระเช้าของขวัญปีใหม่ อาทิ อาหารกระป๋อง ผลไม้กระป๋อง ขนม คุกกี้ ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปต่างๆ นม ชา กาแฟ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ข้าวกล้อง รวมทั้งสมุนไพรต่างๆ โดยห้างสรรพสินค้าหลายแห่ง อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ด้วยการจัดกระเช้าของขวัญให้เลือกซื้อตามความต้องการ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ

ในกรณีจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารหมดอายุ หรือ มีการปนเปื้อนวัตถุอันตราย จะเข้าข่ายเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ และกรณีอาหารที่มีการแสดงฉลากไม่ถูกต้อง มีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท และควรส่งเสริมเรื่องสุขภาพด้วยการนำสินค้าที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ไม่ควรนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาจัดรวม