นายกฯยะลามอบบ้านให้ผู้ยากไร้เทิดไท้ราชัน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ชุมชนเวฬุวัน ที่ บ้านเลขที่ 9894 ถนนเวฬุวัน ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา ได้เป็นประธานในพิธี มอบบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา จำนวน 3 หลัง แก่ นายนริทร์ ลาภานันท์ ที่อาศัยในชุมชนเวฬุวัน นายไรนา กามะ ที่อาศัยในชุมชน 5 แยกกำปงบาโงย และ น.ส.รอมละ สาและ ที่อาศัยในชุมชนจารูพัฒนา โดยมีข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน เข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก

นายกเทศมนตรีนครยะลา กล่าวว่า การจัดมอบบ้านให้ประชาชนที่มีฐานะยากจน ดังกล่าว ทางเทศบาลนครยะลาได้จัดขึ้น ตามโครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ ราชัน 84 พรรษา โดยได้สร้างบ้าน จำนวน 3 หลัง ซึ่งมีราคาหลังละ 200,000 บาท ให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ยากจน ในเขตเทศบาลนครยะลา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 84 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2554 และเป็นการร่วมแสดงความจงรักภักดีแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกด้วย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง