ผจว.ยะลามอบทุนการศึกษาแก่เด็กพิการ

ผจว.ยะลามอบทุนการศึกษาแก่เด็กพิการ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 อ.เมือง จ.ยะลา นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษา แก่เด็กออทิสติก และเด็กพิการ ของมูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยมี นายสถาพร กาญจนบุษย์ ประธานกรรมการมูลนิธิสากล เพื่อคนพิการ จ.ยะลา หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ประธานในพิธีได้เปิดกรวยถวายคำนับ พระฉายาลักษณ์ พร้อมทั้งทำพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษา แก่เด็กที่เข้าร่วมรับทุน จำนวน 108 ทุน

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้อ่านพระราชดำรัส ของ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่ประทานถึงผู้รับทุนด้วย