คณะลูกเสือพิษณุโลกทำดีถวายในหลวง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการรับมอบรถจักรยาน จำนวน 210 คัน คิดเป็นจำนวนเงิน 345,000 บาท จากชมรมลูกเสือชาวบ้าน จังหวัดพิษณุโลก นำโดย นางสาวนกน้อย มีไชยโย ที่ได้จัดทำโครงการปันน้ำใจแก่เด็กนักเรียนยากจน ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช โดยแต่ละหมู่บ้านในเขตอำเภอเมืองพิษณุโลก จำนวน 173 หมู่บ้าน จะทำการคัดเลือกเด็กที่ด้อยโอกาส ฐานะยากจน รวมทั้ง เด็กกำพร้าในพื้นที่เป็นผู้รับมอบรถจักรยานดังกล่าว หมู่บ้านละ 1 คน คนละ 1 คัน เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ใช้ประโยชน์ในการเดินทางไปโรงเรียน โดยเฉพาะ นักเรียนที่มีที่อยู่อาศัยห่างไกลจากโรงเรียน และอยู่ในถิ่นทุรกันดาร หลังจากนี้ จะมีการขยายโอกาสให้เด็กนักเรียนที่ขาดแคลน และด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดารให้ครอบคลุมพื้นที่ต่าง ๆ ในจังหวัดพิษณุโลก ต่อไป