นายกฯนำรมต.-ขรก.ถวายสัตย์ปฏิญาณ

นายกฯนำรมต.-ขรก.ถวายสัตย์ปฏิญาณ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน โดยมีคณะรัฐมนตรี ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ข้าราชการระดับสูง ข้าราชการพลเรือน และรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมงานนี้ด้วย ทั้งนี้ ในพิธีถวายสัตย์ฯ นายกรัฐมนตรี ได้กราบบังคมทูล กล่าวถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นได้กล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณว่า จะ
ประพฤติปฏิบัติตน เป็นข้าราชการที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท และมุ่งมั่นแน่วแน่ แก้ไขปัญหาของประเทศชาติ และของประชาชน สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดิน และดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนา และตามแนวทางในพระบรมราชโชวาทตลอดไป ขณะที่หลังจากพิธีถวายสัตย์ฯ ผู้ร่วมพิธีทั้งหมด ได้ร่วมกันร้องเพลงพ่อของแผ่นดิน และเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย