สนุกสายเปย์ แม่ฉันต้องได้!

ศชอ.เตือนใต้ระวังดินโคลนถล่มจากฝนหนัก

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวิทเยนทร์ มุตตามระ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย หรือ ศชอ. กล่าวว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แจ้งเตือนภัยให้ประชาชนในภาคใต้ 8 จังหวัด คือ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรี
ธรรมราช พัทลุง สงขลา กระบี่ ตรัง และ สตูล เฝ้าระวังดินถล่มในพื้นที่ลาดชัน และพื้นที่ราบเชิงเขา ซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมามีน้ำเข้าท่วมหลายอำเภอ ในจังหวัดพัทลุง และเตือนดินเลนถล่มรอบเทือกเขาบรรทัด

ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝนยังคงตกหนัก อย่างต่อเนื่อง โดยในวันนี้ น้ำจากเขาจะไหลเข้าหลายพื้นที่ จึงต้องเร่งเตือนภัย และอพยพในหลายอำเภอ เพราะอาจเกิดดินถล่มได้ อย่างไรก็ตาม ฝนจะยังคงตกหนักต่อเนื่องไปอีก 2 วัน

นอกจากนี้ ยังกล่าวถึง การจ่ายเงินเยียวยาของผู้ที่ประสบอุทกภัย จำนวน 5,000 บาท ในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ว่า ขณะนี้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินแล้ว 450,000 ครัวเรือน และส่ง
ต่อให้ธนาคารออมสินแล้ว 230,000 ครัวเรือน โดยคาดว่า จะสามารถเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือ ในส่วนของพื้นที่ประสบภัยภาคใต้ ภายในวันที่ 15 ธ.ค. นี้

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง