โอลิมปิก 2020

อ.ทุ่งสง ฝนตกต่อเนื่องทำสวนยางน้ำท่วม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันนี้นั้น ปรากฏว่า ฝนยังคงตกอยู่ในหลายพื้นที่ แต่เบาบางลงบ้าง แต่ฝนจะตกๆ หยุดๆ เรื่อยมา ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมนั้น ในหลายพื้นที่ ที่ราบลุ่มตามลำคลอง แม่น้ำ ยังคงมีน้ำท่วมขังและเอ่อขึ้นมาตลอดเวลา คาดว่าหากฝนยังไม่หยุดตก อาจจะท่วมซ้ำอีก ขณะที่ชาวบ้านที่อพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงภัย ยังไม่กล้าย้ายกลับ

ส่วนที่อำเภอทุ่งสง ในหลายพื้นที่ ที่เป็นสวนยางพารา เช่น ตำบลที่วัง ตำบลกะปาง ตำบลเขาโร และพื้นที่อำเภอบางขัน ในหลายตำบล น้ำได้ท่วมขังสวนยางพารา ระดับน้ำประมาณ 1 เมตร จนเป็นเหตุให้เจ้าของสวนยางพาราที่ถูกน้ำท่วมขัง ทำให้ไม่ได้กรีดยางพารา ขาดรายได้จากการกรีดยางพารา ครอบครัวละ 2,000-3,000 บาท ต่อวัน เพราะราคายางพารา ขณะนี้กิโลกรัมละ 100 กว่าบาท ซึ่งแต่ละวันนั้น ชาวสวนยางพาราจะนำยางไปขายหรือว่ากรีดได้ นับไม่ต่ำกว่า 50 กิโลกรัมต่อวัน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง