พศ.เชิญร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์ถวายในหลวง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า เนื่องในมหามงคล โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 5 ธันวาคม 2553 มหาเถรสมาคม (มส.) มีมติเห็นชอบ ให้พระสังฆาธิการทุกระดับ ทุกรูป ในเขตกรุงเทพมหานคร (กทม.) และให้วัดทุกวัด ในราชอาณาจักร และในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล และถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และยังเป็นการแสดงออก ซึ่งความจงรักภักดี จึงได้จัดให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา ในวันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2553 เวลา 16.00 น. โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่ สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ อุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร

โอกาสนี้ พศ. ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ทุกท่าน ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันเวลาดังกล่าว