ผอ.กกต.โคราชเผยไร้ผู้สมัครขึ้นเวทีกลาง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอนุวรรตน์ จันทรสุขเกษม ผอ.กกต. เขต 6 จ.นครราชสีมา เปิดเผยถึง การจัดเวทีปราศรัยกลางให้กับผู้สมัคร ในการหาเสียงเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างว่า จากการจัดเวทีปราศรัยกลางให้กับผู้สมัครใน 3 วันที่ผ่านมา พบว่า ยังไม่มีผู้สมัครท่านใด มาขึ้นเวทีปราศรัยที่ทาง กกต. จัดไว้ให้ ทั้งนี้ ตนคิดว่า ผู้สมัคร อาจเกิดความอึดอัดและไม่สะดวกใจในการปราศรัยบนเวที ที่มีผู้สมัครจาก
พรรคการเมืองอื่นร่วมอยู่ด้วย อีกทั้ง อาจมีความกังวลในเรื่องของความปลอดภัย เพราะเวทีกลางที่ผู้สมัครไม่ได้จัดเตรียมเองนั้น ก็เป็นสาเหตุทำให้ผู้สมัครไม่ตอบรับ หรือ ใช้เวทีของ กกต. ซึ่งคงไม่เกี่ยวกับการประสานงาน หรือ การประชาสัมพันธ์ของ กกต. แต่อย่างใด

ส่วนความพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง วันที่ 4-5 ธันวาคมนั้น ขณะนี้มีความพร้อมมากกว่า 70% แล้ว ยังเหลือเพียงในส่วนของบัตร กกต. กลาง ที่กำลังจัดส่งมาให้ทางไปรษณีย์ ซึ่งตนได้ประสานไปยัง กรมไปรษณีย์แล้ว คาดว่าจะได้รับในวันนี้ จากนั้นจะนำไปให้ทางอำเภอ ทำการจัดส่งไปให้ยังหน่วยเลือกตั้ง โดยเฉพาะหน่วยเหลือกตั้งกลาง ที่จะจัดให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้า