โอลิมปิก 2020

เลขาฯกกต.ยันไม่ได้กดดันให้ปธ.กกต.ลาออก

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวปฏิเสธถึงกระแสข่าวว่า การประชุม กกต.มีการเสนอให้ นายอภิชาต สุขัคคานนท์ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ในฐานะ นายทะเบียนพรรคการเมือง แสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออก และยืนยันว่า ไม่มีการเสนอให้ กกต. ท่านอื่นมาทำหน้าที่แทน ซึ่งเรื่องดังกล่าว ถือเป็นความเข้าใจที่มีความคลาดเคลื่อน ส่วนการที่ นายอภิชาต ยังไม่ออกมาชี้แจงในเรื่องดังกล่าว ทั้งที่หลายฝ่ายเห็นควรว่าจะออกมาชี้แจงต่อเรื่องที่เกิดขึ้น นายสุทธิพล กล่าวว่า นายอภิชาต เห็นว่า การออกมาแสดงความคิดเห็นในตอนนี้ เท่ากับเป็นการโต้แย้งต่อคำวินิจฉัยของศาล อีกทั้งขณะนี้ คำวินิจฉัยฉบับเต็มของศาล ก็ยังไม่ส่งมาถึง กกต. แต่คาดว่าจะได้รับภายใน 7 วัน ซึ่งหากได้รับคำวินิจฉัยแล้ว ทาง กกต. จะนำมาศึกษาเพื่อปรับให้เป็นไปตามบรรทัดฐานของศาล เพื่อไม่ให้เกิดกรณีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเช่นนี้อีก

อย่างไรก็ตาม ทาง กกต.เป็นองค์กรอิสระที่สามารถตรวจสอบได้ ไม่ใช่องค์กรที่เผด็จการ อีกทั้งยังทำหน้าที่อย่างสุจริตเที่ยงธรรม ไม่เคยเอื้อประโยชน์ให้กับฝ่ายใด และ กกต. ก็พร้อมที่จะน้อมรับคำวินิจฉัย เพราะถือเป็นที่สิ้นสุดแล้ว

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ อาชญากรรม