มทภ.3สร้างความเข้าใจปัญหาความมั่นคง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่หอประชุม ม.เชียงใหม่ พล.ท.วรรณทิพย์ ว่องไว แม่ทัพภาค 3 ในฐานะ ผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อม ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ร่วมการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง และภัยคุกคามที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ให้กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กว่า 3,000 คน

โดย แม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมา สังคมไทยมีความแตกแยกสามัคคี และเกิดความวุ่นวายทางการเมือง มีการดูหมิ่นสถาบันสำคัญของชาติต่อเนื่อง แม้ล่าสุดสถานการณ์จะดีขึ้น แต่ยังจำเป็นต้องสร้างความรักความสามัคคีปรองดองให้เกิดขึ้นอย่างจริงจัง ซึ่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มีส่วนสำคัญที่จะช่วยกันดูแลปัญหานี้ ทั้งการมาสร้างความเข้าในครั้งนี้ ไม่ใช่การตอกย้ำให้เกิดความแตกแยก แต่ต้องการให้เกิดความร่วมมือในการปกป้องประเทศ จากปัญหาภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคง เช่น ปัญหายาเสพติด การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ แรงงานต่างด้าว และการล้มล้างสถาบัน ทั้งนี้ แม่ทัพภาคที่ 3 ขอให้เหตุการณ์ที่ราชประสงค์ เป็นเหตุการณ์สุดท้ายที่จะเกิดขึ้น และขอให้ช่วยกันดูแลปกป้องสถาบันสำคัญของชาติด้วย