หอการค้าไม่ห่วงขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายดุสิต นนทะนาคร ประธานสภาหอการค้าไทย กล่าวถึง กรณีที่ นายกรัฐมนตรี ระบุว่า จะมีการปรับขึ้นค่าแรงงานขั้นต่ำ อีก 10-11บาททั่วประเทศ ในต้นปี 2554 ว่า ภาคเอกชนไม่เป็นห่วงการปรับขึ้นค่าแรงงานดังกล่าว หากมีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้ดีขึ้นควบคุมกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศมากกว่า และเชื่อว่าคณะกรรมการไตรภาคี คงมีการศึกษาผลดีและผลเสีย จากการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างแรงงานเป็นอย่างดีแล้ว ซึ่งในส่วนของภาคธุรกิจ พร้อมดำเนินการตาม ทั้งนี้ มองว่าการปรับขึ้นค่าจ้างแรงงาน จะไม่ส่ง
ผลกระทบต่อการปรับขึ้นราคาสินค้า

ขณะที่ทางด้าน นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มองว่า การปรับขึ้นค่าจ้างแรงงาน และเงินเดือนข้าราชการในปีหน้า จะไม่มีผลกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อของประเทศ โดยเชื่อว่า รัฐบาลจะดูแลให้อัตราเงินเฟ้อ อยู่ในกรอบร้อยละ 3 ได้