พิษณุโลก จัดงานวันเอดส์โลกลดเสี่ยงทางเพศ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายนริศ ปิยพฤทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมรณรงค์ วันเอดส์โลก ที่บริเวณสวนชมน่าน จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งในปีนี้มีคำขวัญว่า "สิทธิทางเพศ สิทธิด้านเอดส์ คือ สิทธิมนุษย์ชน" โดยกิจกรรมประกอบไปด้วยการเดินรณรงค์แจกใบปลิว สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์ การรณรงค์ให้ลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การแจกถุงยางอนามัย

นอกจากนี้ นายแพทย์บุญเติม ตันสุรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ยังได้กล่าวอีกว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ วันเอดส์โลก ณ สถานพยาบาลของรัฐทุกแห่ง และโรงพยาบาลเอกชน ที่เข้าร่วมโครงการ มีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ บริการตรวจสุขภาพ และตรวจหาเชื้อ HIV

สำหรับ จังหวัดพิษณุโลก มีผู้ป่วยโรคเอดส์ และมีผู้ติดเชื้อที่มีอาการ ตั้งแต่ พ.ศ. 2527 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน เฉพาะที่ได้รับรายงาน มีถึง 4,903 ราย เสียชีวิตไปแล้ว 1,043 ราย อำเภอที่พบผู้ป่วยสูงสุด คือ อำเภอเมือง ซึ่งในปีนี้ทางสำนักงานสาธารณสุขได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายมีเป้าหมายในการรณรงค์ ที่จะลดผู้ติดเชื้อรายใหม่ และให้ผู้ติดเชื้อเดิม มีโอกาสเข้าถึงการรักษาพยาบาลมากขึ้นด้วย