พิษณุโลกแจ้งงดขายเมล็ดพันธุ์ข้าว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวัฒนชัย สุภา ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก เปิดเผยว่า ขณะนี้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก ได้แจ้งเตือนให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ที่มีความต้องการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก ว่าขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พิจารณา และสั่งการให้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ทั้ง 23 ศูนย์ทั่วประเทศ หยุดการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวไม่ไวแสง ไว้เป็นการชั่วคราว เพื่อจะนำเมล็ดพันธุ์ข้าว ไปช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบกับภัยธรรมชาติ หรือ อุทกภัย ที่เกิดขึ้นในระยะนี้ก่อน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก จึงขอแนะนำให้เกษตรกรที่ต้องการเมล็ดพันธุ์ สามารถหาแหล่งเมล็ดพันธุ์ข้าว ได้จากภาคเอกชน ศูนย์ข้าวชุมชน หรือสหกรณ์การเกษตร ที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวได้คุณภาพตามมาตรฐาน ใกล้บ้านท่านต่อไป หากเกษตรกรรายใด ที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก หรือ สอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 0-55311018 ในวันและเวลาราชการ