โอลิมปิก 2020

พณ.ดันไทยสู่ศูนย์ศก.สร้างสรรค์ในภูมิภาค

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการสำนักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติ เปิดเผยว่า ตลอดการจัดงานมหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์นานาชาติ ครั้งที่ 1 ทั้ง 2 วัน ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก มีการหารือร่วมกัน ระหว่างองค์กรสำคัญ ทั้งในส่วนของ องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก หรือ WIPO และอังค์ถัด ซึ่งมีข้อตกลงร่วมกัน ในการจัดอบรม ให้กับผู้ประกอบการไทย โดยมั่นใจ จะสามารถผลักดันให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของภูมิภาค และเพิ่มสัดส่วนมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นร้อยละ 20 ของจีดีพี ภายในปี 2555 จากปัจจุบัน มีสัดส่วนอยู่ที่ ร้อยละ 12 โดยคิดเป็นมูลค่าประมาณ 2,000,000 ล้านบาท จาก 900,000 ล้านบาท

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง