โอลิมปิก 2020

คชอ.จ่ายน้ำท่วมแล้วกว่า1.81แสนครอบครับ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวิทเยนทร์ มุตตามระ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย กล่าวภายหลัง การประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ว่า ขณะนี้จังหวัดที่ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัย 5 จังหวัด 14 อำเภอ ในพื้นที่ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 จังหวัด 9 อำเภอ 35,305 ครัวเรือน 111,046 คน ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด และ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และในพื้นที่ภาคใต้ 2 จังหวัด 5 อำเภอ 32,465 ครัวเรือน 104,001 คน ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และพัทลุง ซึ่งทุกจังหวัดระดับน้ำมีแนวโน้มลดลง

สำหรับการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย ครัวเรือนละ 5,000 บาทนั้น ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รวบรวมรายชื่อ และเอกสารข้อมูลทั้งสิ้น 455,821 ครัวเรือนให้กับธนาคารออมสิน ซึ่งถึง ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน ศกนี้ ทางธนาคารออมสินได้มอบเงินไปแล้ว 181,603 ครัวเรือน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ สังคม