หอการค้ารับศก.54 เสี่ยงจากปัจจัยลบรอด้าน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายฉัตรชัย บุญรัตน์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวว่า การยกคำร้องยุบพรรคประชาธิปัตย์ ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ อาจทำให้ มีความคิดเห็นทางการเมือง ที่แตกต่างกัน แต่หากยังอยู่ในขอบเขตของกฎหมาย ก็
ถือว่ายังสามารถทำได้ และไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ซึ่งขณะนี้ ภาคเอกชนส่วนใหญ่ ได้ปรับตัวให้มีความพร้อมในการทำธุรกิจ โดยการลดพึ่งพานโยบายภาครัฐ โดยเน้นการเดินหน้าธุรกิจด้วยตนเอง ทั้งนี้ยอมรับว่า เศรษฐกิจไทยในปีหน้า ยังต้องเผชิญความเสี่ยงหลายด้าน ทั้งค่าเงินบาท ภาวะเศรษฐกิจโลก ค่าแรง รวมถึงสถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศ ซึ่งหากไม่มีปัญหารุนแรงมาก เชื่อว่าเศรษฐกิจไทยในปีหน้า มีโอกาสที่จะขยายตัวได้ ร้อยละ
4-5 ซึ่งภาคเอกชน โดยเฉพาะผู้ส่งออกรายย่อย ต้องปรับตัวให้เพิ่มขึ้นเพื่อความอยู่รอด ทั้งการเพิ่มศักยภาพของสินค้า การหาตลาดใหม่ในการส่งออก โดยเฉพาะตลาดในเอเชีย