บช.น.อบรมขัดเกลาจิตใจ ตร. นิมนต์พระเทศน์

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กองบัญชาการตำรวจนครบาล เปิดอบรม โครงการรักวินัย ใฝ่ธรรม ณ ห้องประชุมใหญ่ กองบัญชาการตำรวจนครบาล ซึ่งมีการบรรยายธรรม โดยพระศรีศาสนวงศ์ เจ้าอาวาส วัดหงส์รัตนาราม สำหรับจุดประสงค์ ในการจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อขัดเกลาจิตใจของ ข้าราชการตำรวจในกองบัญชาการตำรวจนครบาล ให้มีจิตใจที่บริสุทธิ์ ละเว้นความชั่ว ทั้งนี้มีข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ผู้ดำรงตำแหน่งผู้กำกับการขึ้นไปจำนวน 234 นาย พร้อมกันนี้ ยังได้เตือนภาคประชาชน รวมไปถึงนักธุรกิจเข้ารับฟังอบรมในครั้งนี้

อย่างไรตาม การจัดอบรมโครงการดังกล่าว จะจัดอบรมจำนวนขึ้นอีก 3 ครั้ง ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม และกันยายน