อธิการนิด้าเผยทุกคนควรเคารพคำตัดสินขอศาล

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสมบัติ ธำรงธัญญวงศ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) กล่าวถึงคำวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ที่ยกคำร้องของ กกต.ให้ยุบพรรคประชาธิปัตย์ เพราะขาดอายุความนั้น ถือว่าเป็นกระบวนการพิจารณาไปตามกฎหมาย ส่วนตัวยอมรับว่า เมื่อตุลาการฯ วินิจฉัยเช่นนี้ ทำให้คนที่เห็นแย้งอาจจะก่อการชุมนุมได้ ซึ่งตนอยากเรียกร้องให้ประชาชนเคารพในคำตัดสินของศาล เนื่องจากว่า การวินิจฉัยดังกล่าว ได้ยึดเสียงข้างมาก หากประชาชนไม่ฟังเสียงส่วนมาก ระบบของประชาธิปไตยก็จะอยู่ไม่ได้

นายสมบัติ กล่าวอีกว่า ในความเห็นของตุลาการฯ ยังเห็นแย้งกันได้ ดังนั้นประชาชนทั่วไป คงมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ซึ่งสถานการณ์บ้านเมืองหลังจากนี้ ตามระบอบประชาธิปไตยต้องรับฟังเสียงส่วนใหญ่ ดังนั้นขอให้ประชาชนเคารพในคำตัดสิน

เเละเมื่อถามว่า มองการพิจารณาคดี ในส่วน 258 ล้านบาทว่าอย่างไร นายสมบัติ กล่าวว่า อยู่ที่ดุลยพินิจของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ส่วนตัวมองว่าหากใช้กฎหมาย และยึดห้วงเวลาเดียวกัน อาจจะมีลักษณะคำตัดสินเช่นเดียวกับคดีเงิน 29 ล้านบาท