สภาอุตแนะตั้งจุดเดียวเสร็จแก้ต่างด้าวผิด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายทวีกิจ จตุรเจริญคุณ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สายงานแรงงาน เปิดเผยว่า ปัญหาแรงงานต่างด้าวในขณะนี้ ยังถือว่า มีผู้ลักลอบเข้ามาขายแรงงานอย่างผิดกฎหมายเป็นจำนวนมาก โดยคาดว่าในปีหน้าหากมีการเปิดให้ขึ้นทะเบียน จะมีแรงงงานไม่ต่ำกว่า 2 ล้านคน ส่วนแรงงานต่างด้าวที่มีอยู่ในระบบปัจจุบัน ยังมีอยู่ 9 แสนคน ซึ่งการขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย คงจะแก้ปัญหาทั้งหมดไม่ได้ คงจะต้องมีการผลักดันโครงการศูนย์ one stop service ใน 4 จังหวัด ประกอบด้วย เชียงราย ตาก ระนอง กาญจนบุรี เพื่อให้เป็นศูนย์รวมของการรองรับแรงงาน และการจัดสรรแรงงานให้กับผู้ประกอบการที่มีความต้องการ รวมไปถึงการจัดทำอุตสาหกรรมชายแดน เพื่อให้แรงงานไม่กระจายตัวเข้ามาอยู่ใจกลางประเทศมากนัก และหากทำได้
ทั้ง 3 รูปแบบนี้ ก็เชื่อว่าจะช่วยลดปัญหาแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าประเทศได้เพิ่มขึ้น นายทวีกิจ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ส่วนการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเชื่อว่า จะมีผลกระทบต่อการจ้างงานของแรงงานไทย เนื่องจากแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย ในขณะนี้มีค่าแรงที่ต่ำกว่าแรงงานในระบบ จึงจะต้องดำเนินการเรื่องนี้อย่างรอบคอบเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดี

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง