สกพ. ชี้สิ้นปีซื้อไฟฟ้าจากเอกชนอีก 1ราย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายกวิน ทังสุพานิช เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กล่าวว่า ขณะนี้โรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ หรือ IPP ทั้ง 4 โรง ที่มีเพียงโรงไฟฟ้า ของกลุ่มโกลว์ ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ที่จะต้องทำรายงานศึกษาผลกระทบด้านสุขภาพ หรือ HIA เพิ่มเติมตามรัฐธรรมนูญมาตรา 67 วรรค 2 แต่ทางโกลว์ มั่นใจว่า จะส่งไฟฟ้าเข้าระบบตามสัญญา ในปลายปี 2554 ส่วน
อีก 3 โรงไฟฟ้า คาดว่าจะล่าช้ากว่าแผนทั้งหมด ทั้งนี้ สำหรับการรับซื้อไฟฟ้าเพิ่มจากระบบโคเจนเนอเรชั่น อีก 1,500 เมกะวัตต์ จากเดิมที่มีกำหนดว่า จะรับซื้อ 2,000 เมกะวัตต์ ในขณะนี้ จะต้องรอมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ หรือ กพช. ที่จะมีการเสนอขอความเห็นชอบ จากคณะรัฐมนตรีก่อนที่จะมีการรับซื้อไฟฟ้า ตามที่เอกชนเสนอมา แล้วทันทีเลยหรือไม่