อังก์ถัด พร้อมหนุนศก.สร้างสรรค์ไทย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายศุภชัย พานิชภักดิ์ เลขาการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา หรือ อังก์ถัด กล่าวปาฐกถาพิเศษ การพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ในงานมหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์นานาชาติ ระบุว่า อังก์ถัด พร้อมที่จะให้การ
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของภูมิภาคเอเชีย และประเทศไทย อย่างเต็มที่ ซึ่งประเทศไทยมีความพยายามที่จะส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และพยายามที่จะเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในภูมิภาค ภายในปี 2012 ซึ่งเชื่อว่าจะมีโอกาสเป็นไปได้ โดยปัจจุบันประเทศไทย ติดอันดับ 1 ใน 20 ของการใช้เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในเชิงพาณิชย์ โดยเฉพาะสินค้าและบริการส่งออกของไทย ในขณะนี้ได้รับการพัฒนาใส่ความคิดสร้างสรรค์ลงไปในสินค้า สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าได้

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง