กิมเอ็งคาดปี54 หุ้นไทย แตะ1,250-1,350จุด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายมนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ภาพรวมตลาดหุ้นในปีหน้าของประเทศไทย เชื่อว่า จะยังสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผลตอบแทนต่อราคาหุ้น
ของไทย ยังอยู่ในระดับต่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ทำให้นักลงทุน ยังมีความสนใจเข้ามาลงทุน ดังนั้น เชื่อว่าในปีหน้า จะมีโอกาสที่จะเห็นดัชนีปรับตัวสูงขึ้น แตะที่ระดับ 1,235-1,350 จุดได้

อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์ต่างๆ ที่เป็นปัจจัยลบ โดยเฉพาะปัญหาในคาบสมุทรเกาหลี ยุติโดยเร็ว ก็เชื่อว่า จะทำให้ตลาดหุ้นในภูมิภาค กลับเข้าสู่ภาวะปกติอีกครั้ง นอกจากนี้ นายมนตรี ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สำหรับการลงทุน
ของนักลงทุนในตลาดหุ้นนั้น ควรคำนึงถึงความไม่แน่นอนและความผันผวน ที่อาจจะเกิดขึ้นจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ที่เข้ามากระทบ ฉะนั้นการลงทุนใดๆ ควรต้องใช้ความระมัดระวังถึงปัจจัย ที่จะเข้ามากระทบด้วย ซึ่งในระยะ
สั้น ควรปรับลดการลงทุนให้เหมาะสม แต่ในระยะยาวเชื่อว่า ยังคงสามารถเข้าลงทุนในระยะยาวได้ ตามภาวะเศรษฐกิจที่ยังเติบโตจากปัจจัยพื้นฐานที่ดี