กกพ.เร่งสรรหากก.ใหม่หลังพ้นวาระ3คน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายกวิน ทังสุพานิช เลขาธิการสำนักงาน คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เปิดเผยว่า คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. ได้มีการจับฉลากวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ตาม พ.ร.บ.ประกอบกิจการพลังงาน ที่กำหนดให้คณะกรรมการพลังงาน ต้องออกจากตำแหน่ง 3 ท่าน โดยผลการจับฉลาก พบว่า รายชื่อคณะกรรมการ ที่พ้นจากตำแหน่ง คือ นายชลิต เรืองวิเศษ กรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านไฟฟ้า นายจงเจตน์ บุญเกิด กรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและการบัญชีและ นายศุภิชัย ตั้งใจตรง กรรมการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งคณะกรรมการทั้ง 3 ท่าน ทำหน้าที่ต่อไป จนกว่าจะได้คณะกรรมการใหม่ขึ้นมาทดแทน โดยคาดว่าจะใช้ระยะเวลา 3-4 เดือน

ทั้งนี้ ขั้นตอนจากนี้ จะมีการคัดเลือกกรรมการสรรหา กรรมการกำกับกิจการพลังงาน จำนวน 9 ท่าน ขึ้นมาทำหน้าที่สรรหาคณะกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน ขึ้นมาทดแทน เมื่อได้รายชื่อแล้ว จะส่งให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติต่อไป

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของ นายดิเรก ลาวัณย์ศิริ ยังคงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ กกพ. ต่อไปตามปกติ