ชวน เริ่มแถลงปิดคดียุบพรรค ปชป.

ชวน เริ่มแถลงปิดคดียุบพรรค ปชป.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

การแถลงปิดคดีด้วยวาจา ในคดียุบพรรคประชาธิปัตย์ จากกรณีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรค จำนวน 29 ล้านบาท ผิดวัตถุประสงค์ ได้เริ่มขึ้นแล้ว ซึ่งทางด้าน นายทะเบียนพรรคการเมือง ได้ขึ้นแถลงก่อน และเสร็จสิ้นเมื่อเวลาประมาณ 10.15 น. ที่ผ่านมา โดย นายกิตตินันท์ ธัชประมุข อัยการคดีพิเศษ ฝ่ายสำนักคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด ผู้แถลงปิดคดีฝ่ายนายทะเบียนพรรคการเมือง ได้แถลงใน 5 ประเด็น คือ การกระทำของพรรคประชาธิปัตย์ ไม่ถูกต้องตามข้อบังคับของ พ.ร.บ.ประกอบพรรคการเมือง พ.ศ.2541 หรือ พ.ร.บ.พรรคการเมือง พ.ศ.2550 ซึ่งการใช้จ่ายเงินจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ไม่เป็นไปตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ และการจัดทำรายงานการใช้จ่ายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง เนื่องจาก จำนวนการจัดทำป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ของพรรคประชาธิปัตย์ ที่แจ้งต่อ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ไม่ตรงตามรายงาน จนต้องจัดทำเอกสารปลอมส่งต่อ กกต. ไม่ว่าจะเป็น วัน เดือน ปี ในการรับป้าย และการออกเอกสารการจ่ายเงินให้กับบริษัทที่รับจัดทำป้าย ไม่ตรงตามใบเสร็จรับเงิน ที่ลงวันที่เบิกจ่ายเป็นต้น

อย่างไรก็ตาม นายทะเบียนพรรคการเมือง ขอให้ศาล วินัจฉัยให้มีคำสั่งยุบพรรคประชาธิปัตย์ ตาม ม.62-65 ของ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญปี 2540 และตาม ม.82-93 พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญปี 50 ที่มีคำสั่งห้ามมิให้จัดตั้งพรรคการเมือง เป็นเวลา 5 ปี และมีคำสั่งให้ หัวหน้าพรรค และกรรมการบริหารพรรค จะต้องถูกตัดสิทธิ์ หรือ ถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง เป็นเวลา 5 ปี ล่าสุด

ขณะที่นาย ชวน หลีกภัย ประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ ขึ้นกล่าวแถลงปิดคดียุบพรรคประชาธิปัตย์ ต่อศาลรัฐธรรมนูญ หลังตัวแทนจาก คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ขึ้นกล่าวคำแถลงปิดคดีไปก่อน โดย นายชวน กล่าวว่า คดียุบพรรคประชาธิปัตย์ ที่ปรากฏ ส่งผลกระทบถึงสถาบันหลักของประเทศมาต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาการดำเนินคดี โดยเชื่อว่า เรื่องดังกล่าวนั้นมีข้อผิดปกติหลายประเด็น ตั้งแต่การเริ่มต้นดำเนินคดีที่ไม่ปกติจากเจ้าหน้าที่ และเชื่อว่า ฝ่ายผู้ร้อง คือ กกต. นั้น ถูกกดดันอย่างหนักจากกลุ่มคนเสื้อแดง ที่มีหลายรูปแบบทั้งการขู่ห้ามเดินถนน การเฝ้าติดตาม การแจกเบอร์โทรศัพท์ ขณะที่ส่วนตัว เชื่อว่า ไม่มีใครจะทำหน้าที่ ผู้ร้องได้ดีเท่าคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้ว แต่การดำเนินการที่ผลออกมาแบบนี้ เชื่อว่าเป็นเพราะการถูกข่มขู่ต่างๆนานา

นอกจากนี้ นายชวน ยังกล่าวอีกด้วยว่า มีการพยายาม ฝ่าไฟแดง โดยจงใจกล่าวหายั่วยุ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อให้
มีการฟ้องร้องดำเนินคดี จนในที่สุด ตุลาการ 3 ท่าน ต้องถอนตัวจากการร่วมพิจารณาคดีดังกล่าว

ล่าสุด ภายหลังจากที่ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ และหัวหน้าทีมกฎหมาย แถลงปิดคดียุบพรรคด้วยวาจา ในกรณีที่ นายทะเบียนพรรคการเมือง ร้องให้ ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยยุบพรรคประชาธิปัตย์ จากกรณีการใช้จ่ายเงินกองทุน เพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง จำนวน 29 ล้านบาท ผิดวัตถุประสงค์ ไปเรียบร้อยแล้วนั้น โดย นายชวน และ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกฯ ได้เดินออกจากห้องพิจารณาคดี พร้อมด้วยทีมกฎหมาย และร่วมรับประทานอาหารพร้อมกัน ก่อนที่ นายกฯ จะเดินทางออกไปปฏิบัติภารกิจ ทั้งนี้ ได้ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ แต่สีหน้ายังคงอยู่ในความยิ้มแย้ม

ขณะที่ ทางคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ที่ออกนั่งบัลลังก์ ก็ได้ขอเวลาเพื่อพิจารณาว่า จะดำเนินกระบวนการพิจารณาอย่างไรต่อไป โดยล่าสุด ศาลนัดอ่านคำวินิจฉัยคดี ในเวลา 14.00 น. วันนี้

และเมื่อถึงสักครู่ที่ผ่านมา องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ขึ้นบัลลังก์ เพื่ออ่านคำวินิจฉัยคดียุบพรรคประชาธิปัตย์ กรณีนำเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนพรรคการเมือง จำนวน 29 ล้านบาท จากคณะกรรมการ การเลือกไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ โดยมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัย ทั้งสิ้น 5 ประเด็น คือ 1. ตรวจสอบกระบวนการยื่นคำร้องว่า ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ 2. ตรวจสอบว่าการกระทำของพรรคประชาธิปัตย์ อยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติพรรคการเมืองปี 2541 หรือ 2550 3. ตรวจสอบว่า การใช้จ่ายเงินกองทุนของพรรคประชาธิปัตย์ ในปี 2548 เป็นไปตามที่ กกต.อนุมัติหรือไม่ 4. รายการใช้จ่ายเงินกองทุนของพรรคประชาธิปัตย์ เป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่ และ 5. หากพบว่า มีความผิด ต้องยุบพรรค ต้องใช้กฎหมายฉบับใดบังคับ

ซึ่งปรากฏว่า นายชัช ชลวร ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 1 ในองค์คณะตุลาการ ได้หยิบประเด็นข้อ 2 เรื่องการตรวจสอบว่า การกระทำของพรรคประชาธิปัตย์ อยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติพรรคการเมือง ปี 2541 หรือ 2550 ขึ้นมาวินิจฉัยก่อน