นายกเทศมนตรีแม่สอดรับมอบหอนาฬิกา

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ บริเวณวงเวียนหน้าที่ว่าการอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ถนนประสาทวิถี เขตเทศบาลนครแม่สอด ได้มีพิธีส่งมอบหอนาฬิกา "นครแม่สอด" โดย นายกิตติศักดิ์ โตมรศักดิ์ นายอำเภอแม่สอด ได้ส่งมอบให้กับ นายเทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ของนครแม่สอด และสมบัติของประชาชนในท้องถิ่น โดยพิธีรับมอบนี้ มีคณะผู้บริหาร-สมาชิก
สภาเทศบาลนครแม่สอด-ประธาน และคณะกรรมการชุมชน รวมทั้งประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอด กว่า 200 คน เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน จากนั้น นายอำเภอแม่สอด-นายกเทศมนตรีนครแม่สอด-ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด รวมทั้งประชาชนที่ร่วมงาน ได้ไปเดินและรับประทานอาหารร่วมกัน ที่ ตลาดโต้รุ่งนครแม่สอด ซึ่งอยู่ห่างจากหอนาฬิกา ประมาณ 500 เมตร
เป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่เชื่อมโยงกัน ระหว่างหอนาฬิกากับตลาดโต้รุ่ง

นายอำเภอแม่สอด กล่าวว่า หอนาฬิกานครแม่สอด สร้างขึ้นด้วยงบประมาณในการบริจาคเงินของประชาชนชาวนครแม่สอด ด้วยงบประมาณกว่า 1 ล้านบาท เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเมือง ในเวลาค่ำคืนนั้น จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่ง ที่มีสีสันสวยงาม สลับสีด้วยเสียงเพลง และดนตรีที่ไพเราะ นอกจากนี้ ยังเป็นจุดที่มีการปรับระบบจราจร เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ

รายงานข่าวแจ้งว่า หอนาฬิกานครแม่สอด ตั้งอยู่กลางวงเวียนหน้าที่ว่าการอำเภอแม่สอด นอกจากเพื่อความสวยงามในยามค่ำคืน และเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของเมือง และเป็นจุดท่องเที่ยวแล้ว ยังเป็นจุดปรับเปลี่ยนแยกเส้นทางระหว่างถนนสายหลักในเมือง และถนนอ้อมเมือง เพื่อลดและป้องกันอุบัติเหตุ