ลำปางเกษตร-อุตฯแฟร์มีปชช.ร่วมงานคึกคัก

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

บรรยากาศที่สนาม ด้านภายใน อบจ.ลำปาง อ.เกาะคา ซึ่งเป็นสถานที่จัดงาน ลำปางเกษตร-อุตสาหกรรมแฟร์ โดยการจัดงานครั้งนี้ ถือว่าเป็นปีที่ 4 แล้ว บรรยากาศนั้น เป็นไปอย่างคึกคัก เพราะเป็นวันสุดท้ายของการจัดงาน โดย
มีประชาชน นักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษาต่างๆ คณะครู อาจารย์ ร่วมเดินทางเข้ามาศึกษาวิชาการ ทางด้านความรู้ด้านการเกษตร ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ การสนับสนุนกลุ่มอาชีพโดยการสร้างโอกาสในการแสดง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของ จ.ลำปาง

ส่วนงานดังกล่าวนั้น ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-28 พฤศจิกายน 2553 ณ อบจ.ลำปาง เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึง ศักยภาพของการเป็นเมืองเกษตรและอุตสาหกรรมของภาคเหนือ ทั้งด้านอุตสาหกรรมและเกษตร ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้กับประชาชน และที่สำคัญ หน่วยงานท้องถิ่นเข้ามาร่วมผลักดัน และส่งเสริมด้านกลุ่มอาชีพต่างๆ ให้มีศักยภาพอีกด้วย