คาดตลาดเบียร์โดยรวมปีหน้าชะลอตัวลง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายฉัตรชัย วิรัตน์โยสินทร์ ผู้อำนวยการสายการตลาด บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด เปิดเผยสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.ว่า แนวโน้มภาพรวมตลาดเบียร์ ในปีหน้าคาดว่าจะมีอัตราการเติบโตลดลงเมื่อเทียบกับปีนี้ เนื่องจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ โดยรวมไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า เพราะได้รับผลกระทบจากปัจจัยแวดล้อม หลายๆ ด้าน โดยเฉพาะปัญหาความมขัดแย้งด้านการเมือง ซึ่งอยู่นอกเหนือ จากความควบคุม และเป็นปัญหาหลักที่เกิดขึ้นต่อเนื่องตลอดปีนี้ นอกจากนี้ ยังมีผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเศรษฐกิจโดยรวม ปัญหาน้ำท่วม ซึ่งจะเป็นปัจจัยลบกดดัน ให้ตลาดเบียร์ในปี 2553 ติดลบ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยยอดขายรวมของทั้งกลุ่มในปีนี้ คาดว่าจะมีอัตราการเติบโตร้อยละ 2 ต่ำ กว่าเป้าหมายเดิมที่ตั้งไว้ แต่สูงกว่ายอดขายของปีก่อน

ทั้งนี้บริษัท ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำตลาดใหม่ จากการวางแผนงานระยะยาว เป็นการวางแผนงานระยะสั้น 2-3 เดือน เพื่อให้สามารถปรับตัวได้ทัน กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป โดยปัจจุบันกลุ่มสิงห์ มีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 61-62 ของตลาดเบียร์รวม ครองตำแหน่งเจ้าตลาดในขณะที่คู่แข่งอันดับ 2 มีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 32-35