เอแบคโพลเผยความสุขคนไทยลดลงจากเดือนก.ย.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักวิจัยเอแบคโพล เปิดเผย ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง การพัฒนาประเทศ กับแนวโน้มความสุขมวลรวมของคนไทยพบว่า อุปสรรคปัญหา ที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 90.7 เห็นว่ามาจากความแตกแยก ความไม่สามัคคีของคนในชาติ รองลงมา คือ ร้อยละ 87.5 มองว่าเป็นการทุจริต และ84.9 มองว่าเป็นพฤติกรรมของข้าราชการ ทั้งเรื่องฉาว และมุ่งประโยชน์ส่วนตัว

เมื่อถามถึงความรู้สึก หลังการพิจารณาคดียุบพรรค ปชป. ผลออกมาจะยุบหรือไม่ พบว่าประชาชน 53.2% ยังมีความหวังและก้าวต่อไปข้างหน้า ในขณะที่ร้อยละ 46.8 กลัวและกังวลต่อการพิจารณา ส่วนรายชื่อนักการเมือง ที่ประชาชนเห็นว่า จะช่วยปฏิรูปประเทศไทย พบว่าส่วนใหญ่ 56.2% ระบุว่าเป็น นายชวน หลีกภัย รองลงมาคือ 53.3% พ.ต.ท ทักษิณ ชินวัตร 49.3 นายอภิสิทธิ์ นายกรัฐมนตรี 47.4 นายสุเทพ เทือกสุบรรณ 46.8นายสนธิ ลิ้มทองกุล และ 40.9 นายจตุพร พรหมพันธุ์

ทั้งนี้ เมื่อสำรวจความสุขมวลรวม ของประชาชนในสถานการณ์ปัจจุบัน ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจน ลดลง 6.57 % จากเดือนกันยายนลดลง อยู่ที่ 5.42 % โดยจะเห็นได้ว่า ความสุขของประชาชนมีอาการแกว่งตัวขึ้นลง ไม่มีความคงที่ เหมือนไม่มีหลักประกัน ที่จะสร้างความมั่นคงในจิตใจหมู่ ประชาชนได้