บชน.เตรียมตรวจสุขภาพ จร.ประจำปี

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พล.ต.ต.ภานุ เกิดลาภผล รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ดูแลงานด้านการจราจร เปิดเผยว่า ทางกองบัญชาการตำรวจนครบาล เตรียมการให้บริการตรวจสุขภาพกับข้าตำรวจจราจร ในโครงการตรวจสุขภาพตำรวจจราจรประจำปี 2554 ที่จะมีขึ้นใน วันที่ 14 ธ.ค. 2553 ไปจนถึงวันที่ 28 ม.ค. 2554 เพื่อเป็นการตรวจป้องกันโรคต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งจากข้อมูลในหลายปีที่ผ่านมา พบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรส่วนใหญ่ ป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจ และการได้ยิน เนื่องจากต้องปฏิบัติหน้าที่ ท่ามกลางปัญหามลพิษทุกวัน ทำให้ต้องการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ วิเคราะห์สาเหตุแล้วพบว่า ตำรวจจราจร ขาดการดูแลสุขภาพ ไม่ออกกำลังกาย ซึ่งเป็นผลมาจากการปฏิบัติหน้าที่ ทำให้ไม่มีเวลาดูแลตนเอง และที่ผ่านมาได้พยายามหากิจกรรมเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผ่อนคลายความเครียดจากการทำงาน โดยการจัดให้มีกีฬาภายใน การออกกำลังกาย รวมถึงการหัวเราะบำบัด เพื่อสร้างเสริมให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง ป้องกันปัญหาสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ