โอลิมปิก 2020

ผลิตภัณฑ์ยางพาราสร้างรายได้ส่งออกดี

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสหชัย งามไพโรชน์พิบูลย์ นายด่านศุลกากรกันตรัง เปิดเผยกับผู้สื่อข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น ว่า สิ้นปีงบประมาณ 2553 มูลค่าสินค้านำเข้าและส่งออก ด่านท่าเรือและพิธีการศุลกากรกันตรัง มุลค่า 25,350 ล้านบาท แยกเป็นสินค้านำเยข้า 1,581 ล้าน ส่งออก 23,769 ล้าน งบประมาณปี 2552 และมูลค่าสินค้านำเข้าและส่งออก 16,257 ล้าน หากมาดูในปีงบประมาณ 2553 มูลค่าสินค้านำเข้าและส่งออก เพิ่มขึ้น 9,093 ล้านบาท หรือสูงขึ้นประมาณ 55 % จากสถิติศุลกากรกันตรังพบว่าทิศทางการส่งออกและทิศทางที่ดีและสดใส สินค้าส่งออกส่วนใหญ่ร้อยละ 90 เป็นผลิตภัณฑ์ยางพารา เช่น ยางพาราแผ่น ไม้ยางพาราแปรรูป น้ำยางผสมสำเร็จ ส่วนอีก10 % เป็นสินค้าอื่นๆ ส่วนสินค้านำเข้าเป็นถ่านหินและปุ๋ยเคมี ท่าเทียบเรือในเขตศุลกากรกันตรัง มีด้วยกันทั้งหมด ทั้งของรัฐและเอกชน รวม 4 แห่ง หากท่าเรือบ้านนาเกลือที่กรมเจ้าท่า จัดงบมาสนับสนุนก่อสร้างแล้วเสร็จจะเพิ่มศักยภาพ การนำเข้าสินค้าเป็นอันมาก คาดการณ์ว่า ในปี 2556 เป็นต้นไป สินค้านำเข้าและส่งออกผ่านพิธีการศุลกากรกันตรัง อยู่ประมาณ ปี 50,000 ล้านบาท

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง