ปภ.วอนเอกชนช่วยภัยหนาว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวิบูลย์ สงวนพงษ์ อธิบดีกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย หรือ ปภ. กล่าวว่า จาการตั้งศูนย์บรรเทาภัยหนาวมาเป็นระยะเวลากว่า 1 เดือน พบว่าบางพื้นที่ยังคงประสบปัญหา ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่ม จึงต้องขอความร่วมมือมายังประชาชน บริษัทห้างร้าน และมูลนิธิต่างๆ ช่วยบริจาคในส่วนของจังหวัดที่ประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติหนาวไปแล้วนั้น ผู้ว่าราชการแต่ละจังหวัดสามารถใช้เงินทดลองราชการได้ตามความเหมาะสมและจำเป็น รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็สามารถเข้าไปช่วยเหลือเบื้องต้นได้

ขณะเดียวกัน นายวิบูลย์ เห็นว่าบางพื้นที่ยังคงขาดแคลนเครื่องวัดอุณหภูมิอากาศทำให้ข้อเท็จจริงอาจไม่ทั่วถึง เช่น พื้นที่ที่ตั้งอยู่บริเวณภูเขา หรือ ดอยต่างๆ ยังไม่มีเครื่องวัดอุณหภูมิ ซึ่งเรื่องนี้ นายกฯ ได้มอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ เร่งดำเนินการแล้ว