ยะลารณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ด้วยขณะนี้ได้พบผู้ป่วยด้วยโรคคอตีบ ในพื้นที่ จังหวัดยะลา และมีผู้ป่วยบางราย ได้เสียชีวิต ด้วยโรคคอตีบ ซึ่งเป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจ โดยการไอ จาม รดกัน และมีอาการคล้ายไข้หวัด คือ ไข้ต่ำๆ เจ็บคอ ไอเสียงก้อง หายใจลำบาก แต่โรคคอตีบสามารถป้องกัน ด้วยการได้รับวัคซีนให้ครบตามเกณฑ์

เทศบาลนครยะลา และ โรงพยาบาลยะลา จึงขอเชิญผู้ปกครอง นำบุตรหลานที่มีอายุ ต่ำกว่า 6 ปี ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ มารับบริการฉีดวัคซีน ฟรี ในช่วงรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคคอตีบ ที่หน่วยบริการเคลื่อนที่ และในพื้นที่ชุมชน ภายในเขตเทศบาลนครยะลา ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2553 นี้