ผู้แทนฮัจญ์เผยดูแลคนไทยไปทำพิธีอย่างดี

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ศาสตราจารย์ ดร. อิมรอน มะลูลีม ผู้แทนฮัจญ์ทางการไทยได้กล่าวว่า ผู้แสวงบุญชาวไทยจำนวนประมาณ 12,500 คน ซึ่งเสร็จสิ้นการประกอบพิธีฮัจญ์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมีบางส่วน เริ่มทยอยเดินทางกลับประเทศไทย แต่ยังมีบางส่วน ซึ่งเป็นกลุ่มที่เดินทางจากประเทศไทย เข้ามายังนครเมกกะห์ ก่อนเพื่อร่วมประกอบพิธีฮัจญ์ และมีกำหนดการ ที่จะเดินทางเข้าสู่นครมาดีนะห์ หลังเสร็จสิ้นการประกอบพิธีฮัจญ์ ดังนั้น เพื่อให้การดูแล และอำนวยความสะดวกแก่ผู้แสวงบุญเป็นไปด้วยดี ตามที่รัฐบาลประสงค์

ทั้งนี้ สำนักงานผู้แทนทางการฮัจญ์ไทย กงสุลฝ่ายกิจการฮัจญ์ ประจำกรุงเจดดาห์ หน่วยพยาบาลไทย ของกระทรวงสาธารณสุข จึงได้ร่วมกันจัดคณะเจ้าหน้าที่ เพื่อทำการดูแลอำนวยความสะดวก ให้กับผู้แสวงบุญทั้งที่อยู่ในนครเมกกะห์ และ นครมาดีนะห์ เป็นอย่างดี ซึ่งคาดว่าผู้แสวงบุญชาวไทยชุดสุดท้ายจะเดินทางกลับประเทศไทย ประมาณไม่เกินวันที่ 21 ธันวาคม ที่จะถึงนี้