ศอ.บต.จัดตั้งศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานไทย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวิเชียร กันฒตุริต ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต) เปิดเผยว่า ศอ.บต. มีแผนจะช่วยเหลือแรงงานไทย ที่เข้ามาทำงานในประเทศมาเลเซีย อย่างเป็นระบบมากขึ้น โดยการจัดตั้งจุดบริการ การจัดหางาน และหน่วยงานพิเศษ ดูแลแรงงานใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีการพัฒนาฝีมือ ก่อนที่จะเข้าไปทำงานในประเทศมาเลเซีย รวมถึงการจัดทำระบบข้อมูล ผู้ที่จะเดินทางไปทำงาน

ทั้งนี้ เนื่องจากแรงงานไทย ที่ทำงานอยู่ในประเทศมาเลเซีย ขณะนี้มีอยู่กว่า 200,000 คน และส่วนใหญ่เป็นแรงงานผิดกฎหมาย ไม่มีใบอนุญาตทำงานที่ถูกต้อง โดยทำงานในร้านต้มยำกุ้ง ประมาณ 150,000 ราย แม่บ้าน 5,000 ราย ค้าขาย 1,000 ราย การเกษตร 15,000 ราย ประมง 5,000 ราย และแรงงานอื่นๆ อีกกว่า 10,000 ราย ซึ่งจำเป็นต้องจัดระบบให้ถูกต้อง โดยการขอลดค่าใช้จ่าย ในการขอใบอนุญาตทำงานจากมาเลเซีย ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงถึง หัวละ 200,000 บาท ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่ง ที่ทำให้แรงงานไทย เลือกเสี่ยงทำงาน โดยผิดกฎหมาย