สนุกสายเปย์ แม่ฉันต้องได้!

สอท.คาดอุตฯ54โตไม่ต่ำกว่าร้อยละ5

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เชื่อว่า อัตราการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมไทยในปีหน้า จะขยายตัวได้มากกว่าร้อยละ 5 หากอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาท อยู่ในระดับใกล้เคียงกับค่าเงินภูมิภาค ขณะที่อัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ น่าจะขยายตัวได้ถึงร้อยละ 5 ตามทิศทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ที่หลายฝ่ายคาดการณ์ว่าจะปรับตัวดีขึ้น ประกอบกับกำลังซื้อในประเทศ ยังคงเติบโตได้ดี น่าจะเป็นปัจจัยที่สนับสนุนการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมไทยในปีหน้า

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ยังกล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตามปัจจัยภายนอกประเทศ ยังเป็นประเด็นหลักที่ต้องจับตา เพราะหากมีการเปลี่ยนแปลง ย่อมมีผลกระทบต่อประเทศคู่ค้า ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการส่งออกของไทย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง