สธ.สั่งเฝ้าระวังไข้หวัดนกระบาดรอบ7ปี

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รมว.สธ. เปิดเผยว่า หลังจากมีข่าวพบผู้ป่วยจากไข้หวัดนก เป้นครั้งแรกในรอบ 7 ปี ที่ฮ่องกง หลังเดินทางกลับจากประเทศจีนนั้น ตนเองได้สั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในทุกจังหวัดรับทราบ และดำเนินการเฝ้าระวังโรคดังกล่าวแล้ว โดยขณะนี้ยังไม่พบผู้ป่วยในประเทศไทย นอกจากโรคนี้ ตนเองได้สั่งเฝ้าระวังโรคที่มากับฤดูหนาว 58 โรคด้ยกันคือ ไข่หวัดใหญ่ ปอดอักเสบ อุจจาระร่วง อีสุกอีใสไข้หวัดนก ซาสร์ หัด และหัดเยอรมัน แต่หากเกิดการระบาดขึ้นจริงก็สามารถจะควบคุมอยู่แน่

นอกจากนี้นายจุรินทร์ กล่าวอีกว่า ได้ประสานงานกับกรมปศุสัตว์ โดยสรุปว่ายังไม่สัญญาณว่าจะมีการแพร่ระบาดของไข้หวัดนกในประเทศไทย แต่ยังเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด และหากมีสัตว์ปีกป้วยตาย เบื้องต้นปศุสัตว์จะเข้าไปดูแล หากมีการตายมากผิดปกติก็ให้แจ้งจนท.ทันที ซึ่งได้แก่ จนท.สาธารณสุขจังหวัดปศุสัตว์ หรือสม.ห้ามปกปิดเด็ดขาด เพื่อให้จนท.เข้าวบคุมพื้นที่ รวมทั้งให้เฝ้าระวังกรเดินทางเข้าออกระหว่างประเทศไทยกับฮ่องกง ที่ต้องผ่านด่านควบคุมโรคที่สนามบินทุกแห่ง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ สังคม