วิชาการเกษตรจัดงานรักพ่อหลวง4-6 ธ.ค.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอุดมชัย นพคุณวงศ์ รักษาราชการแทน ผอ.สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 1 กรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า กรมวิชาการเกษตร ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เตรียมจัดงานราชพฤกษ์ รวมใจภักดิ์ รักพ่อหลวง ระหว่างวันที่ 4 - 6 ธ.ค. นี้ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมแสดงความจงรักภักดี เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจ ด้านการเกษตร ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์ที่ประเทศไทย จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก อีกครั้ง ในปี 2554 สำหรับกิจกรรมภายในงานจะประกอบไปด้วย การตกแต่งสวนด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด การแสดงผลงานวิชาการโดยเฉพาะพันธุ์กล้วยไม้ พืชสมุนไพร การสาธิตและฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น การแสดงศิลปวัฒนธรรม และมินิคอนเสิร์ตจากนักร้องชั้นนำ นอกจากนี้ ในช่วงกลางคืนจะมีการประดับดวงไฟหลากสี ตั้งแต่ประตูทางเข้าไปจนถึงหอคำหลวง โดยเฉพะวันที่ 5 ธ.ค.จะมีการจุดเทียนชัย ถวายพระพร การแสดงพลุไฟ 9 ชุด ชุดละ 99 ดอก คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานไม่ต่ำกว่า 60,000 คน