เผยอายุขัยโสมแดงลดภาวะขาดอาหาร

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ตามรายงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติเกาหลีใต้ ระบุว่า อายุขัยเฉลี่ยของคนเกาหลีเหนือ ในขณะนี้ อยู่ที่ 69 ปี ถือว่าลดลงกว่าช่วงทศวรรษที่ 1990 ซึ่งเป็นช่วงก่อนที่เกาหลีเหนือ จะประสบกับภาวะการขาดแคลนอาหาร นอกจากนี้ ยังมีการอ้างอิงสถิติจากสหประชาชาติ และ จากเกาหลีเหนือ ว่าประชากรโสมแดง เพศชาย มีอายุขัยเฉลี่ยที่ 64.9 ปี ส่วนเพศหญิง เฉลี่ยที่ 71.7 ปี ซึ่งน้อยกว่าอายุขัยเฉลี่ยของประชาชนชาวเกาหลีใต้ ถึง 11.30 และ 11.2 ปี ตามลำดับ
นอกจากนี้ สหประชาชาติ ยังออกคำเตือนต่อเกาหลีเหนือเมื่อเดือนที่ผ่านมาว่า เกาหลีเหนืออาจต้องประสบกับปัญหาการขาดแคลนอาหารซ้ำอีกระลอก อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและ การเกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ และ อาจจะได้รับการช่วยเหลือจากนานาประเทศน้อยลงกว่าเดิม สืบเนื่องมาจากความไม่พอใจ ต่อโครงการขีปนาวุธและโครงการนิวเคลียร์ ของเกาหลีเหนือ