โอลิมปิก 2020

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เยี่ยมนร.กำพร้า

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางจันทรา ปิตรชาติ กรรมการบริหาร และเหรัญญิก พร้อมด้วย นายพร อุดมพงษ์ ประธานฝ่ายฝึกอบรม กรรมการฝ่าย และเจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดินทางไปเยี่ยมเยียนนักเรียนกำพร้าที่บิดา มารดา เสียชีวิตจากอุทกภัยในท้องที่จังหวัดต่างๆ จำนวน 19 จังหวัด มีนักเรียนกำพร้าจำนวน 66 คน โดยมูลนิธิฯ จะได้พิจารณามอบทุน
พระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ แก่เด็กกำพร้าดังกล่าวให้เรียนจนจบชั้นสูงสุดตามความสามารถของนักเรียน เป็นการช่วยเหลือในระยะยาวของมูลนิธิฯ ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วในหลายจังหวัด อาทิ จังหวัดลพบุรี ชัยภูมิ นครราชสีมา พระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครสวรรค์ สุพรรณบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท พิจิตร เพชรบูรณ์ นครศรีธรรมราช ตรัง ชุมพร ปัตตานี สงขลา พัทลุง และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นต้น ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2553 จะเดินทางไปที่ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเยี่ยมครอบครัวนักเรียน 3 ครอบครัว นักเรียนกำพร้าจำนวน 3 คน ดังนี้ วันที่ 29
พฤศจิกายน 2553 เวลา 13.00-14.00 น. - ครอบครัวนายสมยศ เกตุแก้ว บ้านเลขที่ 2 ถ.ราชประสงค์ ต. นางรอง อ.นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ นักเรียนกำพร้า 1 คน เวลา 14.00-15.00 น. - ครอบครัว นายวินัย แก้วลาน บ้านเลขที่ 5 หมู่ 12 ต.ดงพลอย อ. แคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ นักเรียนกำพร้า 2 คน วันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 เวลา 09.00-10.00 น. - ครอบครัวนายสำรวย แท้กระโทก บ้านเลขที่ 95 หมู่ 3 ต.ลุงเขว้า อ.หนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา นักเรียนกำพร้า 1 คน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ สังคม